Algemene voorwaarden
Boekingen
Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een reservering heeft gedaan bij Inge - Eye for creation. Boekingen komen tot stand via e-mail, telefoon, Social Media, WhatsApp of mondeling. De opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Inge - Eye for creation. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen.

Betaling
De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant bij afspraak voldaan worden. Bij grotere opdrachten dienen de kosten 48 uur van tevoren voldaan te zijn.

Bij alle bruidsstyling dient voor reservering een aanbetaling gedaan te worden van 25% zodat andere bruiden niet teleurgesteld worden door een onnodig gereserveerde dag. De kosten kunnen middels een betaalverzoek of contant als volgt voldaan worden:
- 25% bij reservering
- 25% bij de proef en 50% uiterlijk 48 uur voor de bruiloftsdag of 75% bij de proef

Reservering annuleren
Boekingen kunnen geannuleerd worden onder de volgende annuleringsvoorwaarden:
- tot 48 uur van tevoren kan er kosteloos worden geannuleerd
- van 48 uur tot 24 uur van tevoren 50% van de kosten worden berekend
- bij annulering op de dag zelf 75% van de kosten worden bereken

Bruidsboekingen:
- een reservering kan binnen 14 dagen kosteloos worden geannuleerd
- tot 12 weken voor de bruiloft: 25% van de kosten worden berekend
- van 12 tot 4 weken voor de bruiloft: 50% van de kosten worden berekend
- binnen 4 weken voor de bruiloft: 75% van de volledige kosten worden berekend

Bij overmacht wordt er rekening gehouden met de omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overlijden of ziekte). Indien de bruiloft uitgesteld wordt naar een later stadium is (kosteloze) verplaatsing mogelijk indien de agenda dat toelaat.

In geval van annulering door overmacht (bijvoorbeeld overlijden of ziekte) vanuit mijn kant zal ik binnen mijn netwerk zoeken naar een vervangende styliste. Alle benodigde gegevens, informatie en gemaakte foto’s tijdens bijvoorbeeld de proef zullen worden
doorgegeven aan de vervangende styliste. Ik kan nooit met 100%  zekerheid garanderen dat vervanging regelen lukt. Indien vervanging regelen niet lukt zullen reeds betaalde kosten worden terugbetaald. 

Mocht je willen annuleren omdat je niet tevreden bent, neem dan altijd eerst contact met me op. Zo kunnen we samen bekijken of we (tegen een vergoeding) bijvoorbeeld nog een 2e proefsessie kunnen inplannen om te zorgen dat we samen toch tot het gewenste resultaat kunnen komen en jij alsnog zult stralen!