privacyverklaring
In het kader van de dienstverlening verwerk Inge - Eye for creation persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om te informeren hoe, volgens richtlijnen van de AVG wetgeving, er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Inge - Eye for creation
Johanna Naberstraat 10
5122 KE Rijen
06 575 99 888
info@inge-efc.nl

Inge - Eye for creation verkrijgt persoonsgegevens wanneer die verstrekt zijn via de website, email en telefoon.

De volgende gegevens worden verwerkt:
- NAW gegevens
- Emailadres en telefoonnummer
- IBAN
- IP-adres
- Communicatie
- Organisatienaam

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Contact opnemen via telefoon of mail
- Een goede dienstverlening
- Verbetering van dienstverlening
- Administratie
- Facturatie
- Beheer van de website
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Verstrekking aan derden
Inge - Eye for creation verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen zonder voorafgaande toestemming. We kunnen persoonlijke gegevens wel vrijgeven indien ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Bewaartermijn
Inge - Eye for creation bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld, terug te lezen in deze privacyverklaring. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden om aan de wettelijke bewaarplichten te kunnen voldoen zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiligen persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van persoonsgegevens. Passende maatregelen zijn genomen zoals een SSL certificaat beveiliging op de website.

Rechten
Er kan gebruik gemaakt worden van de volgende rechten: inzage van persoonsgegevens, over dragen van persoongegevens, correctie van persoonsgegevens, verwijdering van persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om adequate identificatie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door dezelfde persoon is gedaan, kan gevraagd worden om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Binnen 1 maand wordt een overzicht van persoonsgegevens verstuurd. Indien daaruit onjuistheden blijken kan er verzocht worden om de persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen over te dragen, af te schermen. Ook kan er een verzoek gedaan worden om persoonsgegevens te verwijderen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of verzoeken over verwerking van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar: info@inge-efc.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01 november 2022. Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aanpassen.  Het is raadzaam om deze verklaring geregeld te raadplegen, om op de hoogte te blijven van wijzigingen.